θύμοις

θύμοις
θύμον
Cretan thyme
neut dat pl
θύμος
Cretan thyme
masc dat pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • θυμοῖς — θῡμοῖς , θυμός soul masc dat pl θῡμοῖς , θυμόω make angry pres opt act 2nd sg θῡμοῖς , θυμόω make angry pres subj act 2nd sg θῡμοῖς , θυμόω make angry pres ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”